SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
LI20
Innebandy

Bli medlem i LI20
BLI MEDLEM
Kallelse årsmöte LI20
2022-06-01 20:34

Hej alla medlemmar.

 

Härmed kallas ni till årsmöte i LI20 IBF.

 

Mötet kommer att hållas på Korstäppan den 28 juni kl. 19.00

 

Dagordning enligt nedan:

1. Mötets öppnande och fastställande av mötets röstlängd.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.
5. Val av 2 justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt
rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av:
a. föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
d. två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter deltaga.
e. valberedning, varav en ska vara sammankallande. Detta för en tid av ett år.
f. beslut om antal ombud till SDF-möten.
12. Antagande av dokumentet "Vår Stil"
13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av
röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
14. Övriga frågor
15. Utmärkelser från förbunden.

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet

Väl mött!

Vårens häften
2022-03-03 17:01
Vårens häften

Nu har vårens häften kommit. 

 

Utbildning
2022-02-27 15:15

Är det någon som saknar ledarutbildning så finns chansen att gå i mars  

 

Det finns fortfarande plats på alla fyra tillfällena helgen 11-13 mars i Falun:
 
Fredag 11/3 GU Barn och Ungdom
Lördag 12/3 Steg 1 Grön och Steg 1 Blå
Söndag 13/3 Steg 1 Röd
 
Anmälan görs i ibis via hemsidan.
 
 
Innebandy.se/dalarna
 
 

Mvh Per

Distriktskoordinator Dalarnas IBF

Tävlingsansvarig GUD-samarbetet

 

Dalarnas IBF

Pelle Bergs Backe 3b, 791 50 Falun

023 - 454 82

www.innebandy.se/dalarna

 

Sportlovsinnebandy i Falun 1/3 födda 2005-2010
2022-02-25 19:00

Halloj,

 

 

 

Nu anordnar vi sportlovsaktiviteter runt om i GUD-distrikten. Vi vill inspirera och engagera barnen att börja och fortsätta spela innebandy! I länken nedan finner du mer information om plats, ålder och tid bland annat, samt själva anmälan för deltagarna. Vi ser verkligen fram emot att träffa er och era spelare!

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1CzfhAge_Un_V1xgISxFjydwoQs_L138coA3qUuxxI3Q/edit

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maja Nordin  

 

 

Nya Leksandshallen
2022-02-23 15:23
Golv

Det händer saker i vår nya hemmaarena. 

Golvet är på plats nu. Härlig Blå färg!

Svarfar floorballcamp
2022-02-22 17:21

I sommar arrangeras Svarfar floorballcamp i Rättvik för flickor födda 2009-2014 under vecka 26. 

Mer info och anmälan på www.floorballcamp.se 

BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag