SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
LI20
Innebandy

Om klubben

LI20 är en sammanslagning av IBF Leksand och Insjöns IK med ca 400 medlemmar i åldrarna födda 2017 upp till vuxen.

 
Är du intresserad av att börja med innebandy registrera dig så kommer vi att ta kontakt med dig 
Du kan även komma i kontakt med oss genom att skicka ett mail till info@li20.se 
 
Vårt mål och inriktning är att vår innebandy skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt avseende.  
Vi delar in vår innebandy efter ålder och ambitionsnivå. 
Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. 
Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. 
Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. 
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävlingen är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. 
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. 
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. 
I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse. 

 
 
Styrelse
Ordförande 
Johanna Reichel Springfeldt
Ledamöter
Tobias Jarpner  vice ordf.
Vakans 
Anna Johansson 
Sekreterare
Linda Axelsson
Suppleanter
Per Carlsson
Cecilia Blomqvist
Valberedningen
 
 
Vill du komma i kontakt med Styrelsen skickar du ett mail till info@li20.se 

Styrelsens åligganden
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s,
vederbörande SF:s och dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata
medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
➢ tillse att för föreningen bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut,
➢ planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
➢ ansvara för och förvalta föreningens medel och förbereda årsmötet.
➢ Styrelsen ansvara för att nedan angivna arbetsuppgifter blir utförda:
➢ Att övervaka att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
➢ Att protokoll förs vid styrelsens sammanträden.
➢ Att se till att fattade beslut verkställs.
➢ Att förslag till verksamhetsberättelse för föreningen årligen upprättas.
➢ Att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter.
➢ Att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som finns att få.
➢ Att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa.
➢ Att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper.
➢ Att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivar- respektive kontrolluppgifter.
➢ Att föra medlemsmatrikel.
➢ Att se till att föreningens medlemmar, priser, idrottsmateriel och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp.
➢ Att utarbeta underlag för budget.