SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
LI20
Innebandy

LI20 årsmöte 29/6 kl. 19.00
2021-06-07 19:53

Hej alla medlemmar.

 

Härmed kallas till årsmöte i LI20 IBF.

Mötet kommer att hållas via Teams den 29 juni kl. 19.00

Länk till Teams mötet

 

Motioner mailas senast den 21/6 till info@li20.se

 

Dagordning enligt nedan:

1. Mötets öppnande och fastställande av mötets röstlängd.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.
5. Val av 2 justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt
rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste
verksamhetsåret redovisas.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av:
a. föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
d. två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter deltaga.
e. valberedning, varav en ska vara sammankallande. Detta för en tid av ett år.
f. beslut om antal ombud till SDF-möten.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av
röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
13. Övriga frågor
14. Utmärkelser från förbunden.
Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet


Nyhetsarkiv
Matcher vecka 422021-10-17 20:47
Ledarutbildningar2021-09-06 17:58
Ordförande har ordet2021-04-30 17:06
Inställda matcher2021-02-24 19:35
Ledar föreläsning! 2021-02-05 12:58
LI20 och Covid2020-10-22 14:56
Inställt2020-03-13 11:34
2020-01-31 10:44
Bra länkar2019-11-04 16:37